GLAD træning og uddannelse (GLA:D)

​Hos Aabenraa Fysioterapi & Træning i Aabenraa ved Sønderborg og Haderslev tilbyder vi GLAD træning og uddannelse. Det hedder også GLA:D. Uddannelsen og træningen af patienterne i GLA:D følger den nyeste evidens på området sammenholdt med tanker og ønsker fra patienter og fysioterapeuter. Hos os forestås hele forløbet af fysioterapeut Ulla Marquardt.

Behandling af artrose med GLAD træning

GLA:D indeholder en ”Minimal intervention” bestående af patientuddannelse i 2 sessioner samt seks ugers neuromuskulær træning. De to sessioner med undervisning sigter mod at give patienten indsigt i artrosesygdommen og behandling af artrose med særlig vægt på træning samt hjælp til selvhjælp.

GLAD indeholder yderligere: individuel test inden opstart, afslutning med re-test og planlægning af den videre træning: hjemme eller på hold på klinikken, individuel instruktion samt korrektion i øvelser. Det er muligt at deltage i træning på hold på klinikken 2 gange ugentligt de 3 måneder, og fortsætte efterfølgende.

Hele forløbet er planlagt således at patienterne aktivt melder ind med spørgsmål og erfaringer undervejs bl.a. for at højne fællesskabsfølelsen internt i gruppen.

​GLAD-uddannelsen får patienter til at træne

​Derudover lægger GLA:D-uddannelsen kraftigt op til, at patienten gennemfører den holdbaserede neuromuskulære træning to gange ugentligt i seks uger, idet træningen er en væsentlig behandling i forhold til forbedring af symptomer og livskvalitet. De patienter, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at deltage i holdtræningen kan lave seks ugers neuromuskulær træning to gange ugentligt hjemme, efter grundig instruktion hos en fysioterapeut. Superviseret holdtræning hos fysioterapeut har størst effekt! 

Efter GLA:D støttes og rådgives patienten i at fortsætte med at træne og være fysisk aktiv enten hos fysioterapeuten eller lokalt i patientens nærmiljø for at sikre, at effekten af GLA:D fastholdes, også på længere sigt.

  

Kontakt os for at få flere oplysninger om GLA:D

​Kontakt os på telefon​ 74 62 08 22​ eller på​ aabenraafysioterapi@mail.dk​ for at få mere at vide om GLAD træning og uddannelse.

Aabenraa Fysioterapi & Træning I/S        |       Industrivej 10, 6200 Aabenraa      ​  |        Telefon: 74 62 08 22       E-mail: info@aabenraafysioterapi.dk     |        CVR: 32388876