​G.L.A.D træning

Uddannelse og træning af patienter på GLA:D-kurser

​Uddannelsen og træningen af patienterne i GLA:D følger den nyeste evidens på området sammenholdt med tanker og ønsker fra patienter og fysioterapeuter. Hos os forestås hele forløbet af fysioterapeut Ulla Marquardt.

GLA:D indeholder en ”Minimal intervention” bestående af patientuddannelse i 2 sessioner samt seks ugers neuromuskulær træning.  De to sessioner med undervisning  sigter mod at give patienten indsigt i artrosesygdommen og behandling af artrose med særlig vægt på træning samt hjælp til selvhjælp.  

GLAD indeholder yderligere: individuel test inden opstart, afslutning med re-test og planlægning af den videre træning: hjemme eller på hold på klinikken,  individuel instruktion samt korrektion i øvelser. Det er muligt at deltage i træning på hold på klinikken 2 gange ugentligt de 3 måneder, og evt fortsætte efterfølgende.

Hele forløbet er planlagt således at patienterne aktivt melder ind med spørgsmål og erfaringer undervejs bl.a. for at højne fællesskabsfølelsen internt i gruppen.

​Derudover lægger GLA:D-uddannelsen kraftigt op til, at patienten gennemfører den holdbaserede neuromuskulære træning to gange ugentligt i seks uger, idet træningen er en væsentlig behandling i forhold til forbedring af symptomer og livskvalitet. De patienter, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at deltage i holdtræningen kan lave seks ugers neuromuskulær træning to gange ugentligt hjemme efter grundig instruktion hos en fysioterapeut. Superviseret holdtræning hos fysioterapeut har størst effekt! Efter GLA:D støttes og rådgives patienten i at fortsætte med at træne og være fysisk aktiv enten hos fysioterapeuten eller lokalt i patientens nærmiljø for at sikre, at effekten af GLA:D fastholdes, også på længere sigt.  

​Adresseoplysninger

Aabenraa Fysioterapi & Træning I/S

Industrivej 10
6200 Aabenraa

​Kontaktoplysninger

Tlf.: +45 74 62 08 22

Mail: aabenraafysioterapi@mail.dk

CVR: 32388876

Aabenraa Fysioterapi & Træning I/S
Industrivej 10
6200 Aabenraa
Tlf.: 74620822
CVR: 32388876
aabenraafysioterapi@mail.dk