GLA:D træning og uddannelse i Aabenraa

Hos Aabenraa Fysioterapi & Træning tilbyder vi GLA:D træning og uddannelse. Uddannelsen og træningen af patienterne følger den nyeste evidens på området sammenholdt med tanker og ønsker fra patienter og fysioterapeuter. Hos os forestås hele forløbet af fysioterapeut Ulla Marquardt.

Vores klinik er beliggende i Aabenraa.

Behandling af artrose med GLA:D træning

GLA:D indeholder en ”minimal intervention” bestående af patientuddannelse i to sessioner samt seks ugers neuromuskulær træning. De to sessioner med undervisning sigter mod at give indsigt i artrosesygdommen og behandling af artrose med særlig vægt på træning samt hjælp til selvhjælp.

GLA:D indeholder derudover:

  • Individuel test inden opstart
  • Afslutning med re-test
  • Planlægning af videre træning (hjemme eller på hold i klinikken)
  • Individuel instruktion
  • Korrektion i øvelser

Det er muligt at deltage i træning på hold i klinikken to gange ugentligt i 6 uger, og fortsætte efterfølgende.

GLA:D uddannelsen får patienter til at træne

GLA:D uddannelsen lægger kraftigt op til, at patienterne gennemfører den holdbaserede neuromuskulære træning to gange ugentligt i seks uger, idet træningen er en væsentlig behandling i forhold til forbedring af symptomer og livskvalitet.

De patienter, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at deltage i holdtræningen, kan lave seks ugers neuromuskulær terapi/træning to gange ugentligt hjemme efter grundig instruktion hos en fysioterapeut. Dog har superviseret holdtræning hos en fysioterapeut størst effekt!

Efter GLA:D træning støttes og rådgives patienten i at fortsætte med at træne og være fysisk aktiv – enten hos fysioterapeuten eller lokalt i patientens nærmiljø for at sikre, at effekten af GLA:D træning fastholdes, også på længere sigt.

Kontakt os for at bestille tid eller høre mere om mulighederne

Ring eller skriv til os for at bestille tid til GLA:D træning allerede i dag. 

Vi kan kontaktes på telefon 74 62 08 22 eller e-mail info@aabenraafysioterapi.dk for at få mere at vide om GLA:D træning og uddannelse samt priser.

Aabenraa Fysioterapi & Træning I/S        |       Industrivej 10, 6200 Aabenraa      ​  |        Telefon: 74 62 08 22       E-mail: info@aabenraafysioterapi.dk     |        CVR: 32388876