​Palliativ Fysioterapi

Palliativ fysioterapi er en del af det samlede tværfaglige tilbud fra Det Palliative Teams i Region Syddanmark​

Palliation betyder lindring

WHO´s definition af palliation, dansk version:

” at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”

Palliativ behandling er en tværfaglig behandlingsform

Om palliativ fysioterapi:

 • Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
 • Integrerer omsorgens fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter
 • Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have en positiv indflydelse på sygdommens forløb
 • ​Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces

Palliativ fysioterapi er helhedsorienteret, og behandlingen tager udgangspunkt i den aktuelle situation. Lindrende fy​sioterapikan være mange ting, og tiltaget sker altid med udgangspunkt i patientens aktuelle situation og med baggrund i sygdomshistorien.

 • at lindre smerte
 • ​at lette åndenød
 • ​at mindske funktionstab
 • ​at lindre kropslig uro
 • ​at lindre ødemer
 • ​at lindre obstipation
 • ​at lindre angst og uro
 • ​at øge kropsforståelse og selvindsigt
 • ​at afhjælpe kognitive forstyrrelser
 • vurdering mhp hjælpemidler​

Det vil sige at massage, akupunktur, lymfødemterapi, lungeterapi, øvelsesterapi, afspænding, meditation og alt andet fysioterapeutisk relevant altid kan være en del af det palliative fysioterapeutiske behandlingstilbud.

Alt sker i samarbejde med patient, evt. pårørende og andet sundhedspersonale.

Den tværfaglige palliative indsats fortsætter så længe, der er palliative behov: Indtil patienten ikke længere er livstruende syg, eller for patienter der ikke kan helbredes, til er afsluttet.​

Aabenraa Fysioterapi & Træning I/S        |       Industrivej 10, 6200 Aabenraa      ​  |        Telefon: 74 62 08 22       E-mail: info@aabenraafysioterapi.dk     |        CVR: 32388876